логотип ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).  

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).

Контакты

Адрес: г. Киев

Контактное лицо: Володимир
Тел.: (067) 547-03-94; (099) 216-60-36; (063) 114-45-24

ПЕРЕЛІК органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

 

ПЕРЕЛІК 
органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Найменування органу державного ринкового нагляду

Сфера відповідальності (вид продукції)

Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Укрморрічінспекція

морське обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1103 "Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання"

НКРЗІ

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (ефективне використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання"

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

види продукції, включені до групи 20.20.1 “Пестициди та інші агрохімічні продукти” Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Держпраці

засоби індивідуального захисту

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

прості посудини високого тиску

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску"

ліфти

постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів"

канатні дороги для перевезення пасажирів

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

знаки безпеки і захисту здоров'я працівників

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників"

обладнання, що працює під тиском

постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

вибухові матеріали промислового призначення

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держспоживінспекція

холодильні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 "Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами"

електричне та електронне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 "Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"

лампи побутового використання

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1144 "Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії"

текстильні волокна і текстильні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 13 "Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів"

неавтоматичні зважувальні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062 “Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів”

засоби вимірювальної техніки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки"

обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”

низьковольтне електричне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 “Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання”

електрообладнання побутового призначення

постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення"

водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748 "Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі"

прилади, що працюють на газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі"

обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 898 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі"

пересувне обладнання, що працює під тиском (крім здійснення нагляду на місцях експлуатації обладнання)

постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 967 "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском"

машини та устаткування

постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 933 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"

мийні засоби

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів"

іграшки

постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”

радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (крім ефективного використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання"

інші види продукції, що не є об'єктами технічних регламентів та не включені до сфери відповідальності інших органів державного ринкового нагляду (крім продукції, нагляд за якою здійснюється відповідно до санітарного законодавства)

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держлікслужба

медичні вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

активні медичні вироби, які імплантують

постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

медичні вироби для лабораторної діагностики in vitro

постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro"

Держархбудінспекція

будівельні матеріали, вироби і конструкції класів 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004-2008 (крім лічильників, машин та устаткування)

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

Держатомрегулювання

пакувальні комплекти для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

закриті джерела іонізуючого випромінювання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання"

системи та елементи, важливі для безпеки ядерних установок

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

прилади, обладнання та установки для здійснення радіаційного контролю (у тому числі дозиметричного контролю) та проведення радіаційного моніторингу

-"-

джерела іонізуючого випромінювання та установки з джерелами іонізуючого випромінювання, які імпортуються

-"-

Держсільгоспінспекція

сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, причепи, причіпні машини, їх системи, складові частини та технічні вузли

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 "Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів"

колісні сільськогосподарські та лісогосподарські трактори

постанова Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 р. № 1368 "Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів"


(посилання на джерело інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/573-2011-%D0%BF/print1491537049449496)