логотип ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).  

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).

Контакты

Адрес: г. Киев

Контактное лицо: Володимир
Тел.: (067) 547-03-94; (099) 216-60-36; (063) 114-45-24

Роз'яснення ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ щодо мораторію на перевірки

       Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
 
      Згідно із Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» державний ринковий нагляд (ринковий нагляд) є діяльністю органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

     Враховуючи вище зазначене Державна регуляторна служба України вважає, що оскільки визначення понять «державний ринковий нагляд» та «державний нагляд (контроль)», наведені вище, не є тотожними, то на заходи державного ринкового нагляду не розповсюджуються вимоги Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

(витяг з листа Державної регуляторної служби України від 07.03.2017 № 1466/0/20-17)


P.s. Відповідно до Положення про Державну регуляторну службу України (ДРС) "..Основними завданнями ДРС є реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.."