логотип ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).  

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (споживча експертиза, стандартизація, оцінка відповідності).

Контакты

Адрес: г. Киев

Контактное лицо: Володимир
Тел.: (067) 547-03-94; (099) 216-60-36; (063) 114-45-24

Маркування

              Згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови і містити наступну інформацію (в залежності від виду продукції):
 
- назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
- дані про основні властивості продукції, номінальна кількість (масу, об'єм тощо), умови використання;
- відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
- дату виготовлення;
- відомості про умови зберігання;
- гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
- правила і умови ефективного і безпечного використання продукції;
- термін придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
- найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.
 
Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію.
 
                Відповідно до статті 8 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» маркування повинно містити зокрема, найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип, номер партії, назви складових частин тощо у випадках і в порядку, визначених законодавством.
 
Згідно статті 8 та статті 9 цього закону, виробники і розповсюджувачі зобов'язані надавати споживачам (користувачам) інформацію, яка дає їм можливість оцінювати ризики, притаманні продукції протягом звичайного або обґрунтовано передбачуваного строку її використання, якщо такі ризики є не відразу очевидними, без належних попереджень , і яка дозволяє споживачам (користувачам) вживати запобіжних заходів щодо таких ризиків.